Nasza misja


Fundacja MARE została założona w 2016 roku, a od 2018 roku posiada status organizacji pożytku publicznego.
Naszą główną misją jest ochrona ekosystemów morskich, poprzez dążenie do zmian społecznych i politycznych.
Walczymy o przyszłość, w której społeczeństwo będzie posiadać wrażliwość i świadomość ekologiczną oraz żyć w harmonii z morzami i oceanami.
O przyszłość, w której morza i oceany tętnią życiem i nie są nieustannie narażane na negatywne skutki działalności człowieka.
Ponieważ to właśnie od przyszłości mórz i oceanów, stanowiących ponad 70% naszej planety, zależy przyszłość nasza i przyszłych pokoleń.

Fundacja MARE jest jedyną organizacją pozarządową w Polsce, której działania skupiają się wyłącznie na ochronie ekosystemów morskich,
ze szczególnym naciskiem na ochronę ekosystemu naszego rodzimego Morza Bałtyckiego.

99,7% powierzchni Polski leży w zlewisku Morza Bałtyckiego. Oznacza to, że prawie każdy z nas, często nie zdając sobie z tego sprawy, ma wpływ na stan i zdrowie Bałtyku. Niestety, pomimo licznych kampanii medialnych i projektów, stan ekologiczny Morza Bałtyckiego jest nadal niezadowalający. Potwierdzają to wyniki „Wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich polskiej strefy Morza Bałtyckiego” przygotowanej na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dane te wskazują jednoznacznie na konieczność podjęcia dalszych, intensywnych działań w celu osiągnięcia dobrego stanu środowiska (GES – Good Environment Status) do roku 2020. Wierzymy, że prowadzone przez Fundację MARE działania przyczynią się do osiągnięcia tego celu.

W niedalekiej przyszłości Fundacja MARE planuje zaangażować się również w projekty wykraczające poza obszar Morza Bałtyckiego. Wierzymy, że wypracowane na Bałtyku rozwiązania mogą przyczynić się do skuteczniejszej ochrony cennych gatunków i obszarów morskich także w innych częściach naszej planety. W związku z tym jednym z głównych celów Fundacji MARE będzie promowanie tych rozwiązań i pomoc w ich wdrażaniu w innych regionach. Szczegółowe informacje na temat celów działania Fundacji MARE dostępne są w statucie Fundacji.