Nasz zespół

Nasz zespół

 

 

Olga Sarna 

Prezes Zarządu Fundacji MARE 

Olga ma szerokie doświadczenie w realizacji projektów społecznych i środowiskowych we współpracy z organizacjami pozarządowymi i naukowymi. Uczestniczyła w realizacji licznych projektów dotyczących zrównoważonego rybołówstwa, odpadów morskich (w tym sieci widm) i innych tematów związanych z ochroną środowiska morskiego i gospodarki morskiej, a także projektów edukacyjnych i podnoszących świadomość ekologiczną, w tym przy dwuletnim projekcie promującym certyfikat MSC w Polsce. 

Ewa Milewska
Wiceprezes Zarządu Fundacji MARE

Od 1992 roku, kiedy to rozpoczęła prace w sekretariacie Międzynarodowej Komisji Rybołówstwa Morza Bałtyckiego, zawodowo związana jest z pracą promującą racjonalną i zrównoważoną eksploatacją żywych zasobów mórz. Po wejściu Polski do UE i rozwiązaniu Komisji Ewa kontynuowała działania na rzecz ochrony ekosystemów morskich jako Wiceprzewodnicząca Bałtyckiej Regionalnej Rady Doradczej . Współpracowała też z licznymi organizacjami pozarządowymi w regionie Morza Bałtyckiego.  W Fundacji WWF Polska pełniła funkcję eksperta ds. zrównoważonego rybołówstwa, koordynatora Pionu Bałtyckiego, a następnie zastępcy kierownika Działu Ochrony Przyrody.
Ewa była także jednym z głównych inicjatorów powołania Polskiego Bałtyckiego Okrągłego Stołu ds. Rybołówstwa – pierwszej w Polsce inicjatywy skupiającej rybaków, naukowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Jej celem była otwarta dyskusja nad sposobami wdrażania zasad zrównoważonego rybołówstwa w praktyce oraz jednym z pomysłodawców projektu usuwania zalegających sieci z Bałtyku.

Rada Fundacji MARE  nadzoruje prowadzone przez Fundację działania pod kątem ich zgodności z celami statutowymi Fundacji MARE. Rada stoi również na straży efektywnego wykorzystania środków finansowych przez Fundację.

W skład Rady Fundacji MARE wchodzą:
Anetta Marianna Rospara – Przewodnicząca Rady Fundacji MARE
Dariusz Bogusław Rospara – Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji MARE
Magdalena Krystyna Gołębiewska – Członek Rady Fundacji MARE