Morze Bałtyckie - tu zacznij

Morze Bałtyckie - co warto wiedzieć (na początek)

Bałtyk to morze młode, mało słone i dość płytkie. Ktoś mógłby powiedzieć – nudne, ale my mówimy – wyjątkowe, jedyne takie na świecie!

Morze Bałtyckie jest akwenem śródlądowym, połączonym z Morzem Północnym trzema wąskimi Cieśninami Duńskimi: SundemWielkim Bełtem i Małym Bełtem. Bardzo ograniczona wymiana wód w dużym stopniu kształtuje specyficzne warunki panujące w tym morzu. Cieśnina Sund i próg podwodny na głębokości 18 – 20 m stanowią zachodnią granicę największego akwenu, jaki możemy w Bałtyku wyodrębnić, czyli Bałtyku Właściwego. Po drugiej stronie Morza Bełtów znajduje się Kattegat – szeroka cieśnina, również zaliczana do Morza Bałtyckiego. Od północy Wyspy Alandzkie stanowią naturalną granicę z częścią nazywaną Morzem Botnickim, która zwęża się w wysuniętą najdalej na północ Zatokę Botnicką. Na wschodzie akwenu wyraźnie rysują się także Zatoka Fińska i Zatoka Ryska.

                                Wybrane geograficzne cechy Morza Bałtyckiego: podział na akweny i głębie. 

Powierzchnia Bałtyku to wynosi ok. 415 266 km², a powierzchnia jego zlewni to 1 721 233 km², co oznacza, że powierzchnia zlewni jest 4 razy większa od samego akwenu. Południkowo długość morza wynosi 1 300 km, a jego rozciągłość równoleżnikowa mierzona przez Zatokę Fińską, a więc w najszerszym miejscu to 600 km. W najwęższym miejscu natomiast Bałtyk mierzy jedynie 100 km.

Linia brzegowa Morza Bałtyckiego, mierząca 8 100 km, jest bardzo urozmaicona. Na polskim wybrzeżu najczęściej spotykanymi formami ukształtowania brzegu są piaszczyste plaże, półwyspy, zatoki i, rzadsze, wybrzeża wysokie, klifowe. W północnej części morza występują natomiast kamieniste plaże i piękne wybrzeża szkierowe, czyli małe wysepki powstałe w wyniku zalania pagórkowatej rzeźby polodowcowej.  

Różne typy bałtyckich wybrzeży: wybrzeże niskie, piaszczysta plaża; wybrzeże wysokie - klif; wybrzeże szkierowe 

Średnia głębokość Bałtyku to jedynie 52 m, co więcej średnia głębokość żadnej z jego części nie przekracza 70 m, jest to więc morze bardzo płytkie. Tym bardziej warto wspomnieć o jego najgłębszych punktach: Głębia Landsort - 459 m, Głębia Alandzka – 405 m, Głębia Botnicka – 294 m, Głębia Gotlandzka – 250 m, Głębia Gdańska – 118 m.

Położenie geograficzne, południkowa rozciągłość, mała wymiana wód, duży dopływ wód słodkich z rzek i niewielka głębokość to cechy, które determinują bardzo specyficzne warunki hydrologiczne w Bałtyku. Więcej na ten temat możesz przeczytać TUTAJ.