Nasz zespół

Nasz zespół

 

Olga Sarna 
Prezes Zarządu Fundacji MARE / Koordynator projektów
kontakt: osarna@fundacjamare.pl

Olga ma szerokie doświadczenie w realizacji projektów społecznych i środowiskowych we współpracy z organizacjami pozarządowymi i naukowymi. Uczestniczyła w realizacji licznych projektów dotyczących zrównoważonego rybołówstwa, odpadów morskich (w tym sieci widm) i innych tematów związanych z ochroną środowiska morskiego i gospodarki morskiej, a także projektów edukacyjnych i podnoszących świadomość ekologiczną.

Ewa Milewska
Wiceprezes Zarządu Fundacji MARE

Od 1992 roku, kiedy to rozpoczęła prace w sekretariacie Międzynarodowej Komisji Rybołówstwa Morza Bałtyckiego, zawodowo związana jest z pracą promującą racjonalną i zrównoważoną eksploatacją żywych zasobów mórz. Po wejściu Polski do UE i rozwiązaniu Komisji Ewa kontynuowała działania na rzecz ochrony ekosystemów morskich jako Wiceprzewodnicząca Bałtyckiej Regionalnej Rady Doradczej . Współpracowała też z licznymi organizacjami pozarządowymi w regionie Morza Bałtyckiego.  W Fundacji WWF Polska pełniła funkcję eksperta ds. zrównoważonego rybołówstwa, koordynatora Pionu Bałtyckiego, a następnie zastępcy kierownika Działu Ochrony Przyrody. Ewa była także jednym z głównych inicjatorów powołania Polskiego Bałtyckiego Okrągłego Stołu ds. Rybołówstwa – pierwszej w Polsce inicjatywy skupiającej rybaków, naukowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Jej celem była otwarta dyskusja nad sposobami wdrażania zasad zrównoważonego rybołówstwa w praktyce oraz jednym z pomysłodawców projektu usuwania zalegających sieci z Bałtyku.

 Małgorzata Kosowska 
Komunikacja i Marketing
kontakt dla mediów: mkosowska@icloud.com

Gosia Kosowska od kilku lat reprezentuje butikową agencję BLUEBERRY Małgorzata Kosowska, specjalizującą się w świadczeniu usług z zakresu komunikacji, PR, edukacji i marketingu dla organizacji pozarządowych. Wcześniej przez niemal dziesięć lat pracowała w WWF Polska  odpowiadając za wizerunek Fundacji i działania komunikacyjne. Gosia ma wszechstronne, kilkunastoletnie doświadczenie w  prowadzeniu kampanii medialnych, edukacyjnych  i wizerunkowych , a podejmowane przez nią działania charakteryzują się wielkim zaangażowaniem wynikającym ze znajomości specyfiki pracy NGO  i bardzo bliskiej jej sercu tematyki ochrony środowiska. 
Gosia wspiera Fundację MARE we wszelkich działaniach komunikacyjnych i edukacyjnych.


Rada Fundacji MARE  nadzoruje prowadzone przez Fundację działania pod kątem ich zgodności z celami statutowymi Fundacji MARE. Rada stoi również na straży efektywnego wykorzystania środków finansowych przez Fundację.

W skład Rady Fundacji MARE wchodzą:
Anetta Marianna Rospara – Przewodnicząca Rady Fundacji MARE
Dariusz Bogusław Rospara – Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji MARE
Magdalena Krystyna Gołębiewska – Członek Rady Fundacji MARE