Sprawozdania

      

 Fundacja MARE jest jedyną organizacją pozarządową w Polsce skupiająco swoje działania statutowe jedynie na ochronie ekosystemów morskich,
a w szczególności na ochronie Morza Bałtyckiego. MARE od 2018 rok posiada status organizacji pożytku publicznego. 

Transparentność finansowa jest dla nas bardzo ważna. Nasze sprawozdania finansowe oraz z działalności, każdego roku publikujemy na naszej stronie.

Statut MARE możesz przeczytać tutaj. 

Sprawozdania merytoryczne: 

Sprawozdania finansowe: