"Czysty Bałtyk" edycja 2017

 

Każdego dnia do mórz i oceanów na całym świecie trafiają odpady stałe, takie jak sieci rybackie, plastik, czy opony, stanowiące ogromne zagrożenie dla morskiej fauny i flory. W ramach projektu „Czysty Bałtyk” pięć polskich organizacji rybackich zdecydowało się na podjęcie działań mających na celu oczyszczenie polskiej strefy Bałtyku. 

Akcje poszukiwawcze prowadzone w 2017 roku prowadzone były równocześnie przez jednostki zrzeszone z pięciu polskich organizacjach rybackich. W projekcie udział wzięło ponad 500 łodzi rybackich o długości do 12 metrów. W ramach działań oczyszczających wyłowiono łącznie blisko 147 ton odpadów z Bałtyku. Projekt realizowany był przez Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków, Zrzeszenie Rybaków Morskich – Organizacja Producentów Władysławowo, Grupę Kołobrzeską: Organizacja Rybaków Łodziowych – Producentów Rybnych, Darłowską Grupę Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich oraz Stowarzyszenie Rybaków Łodziowych „Mierzeja”, w oparciu o Program Operacyjny „Rybactwo i Morze 2014-2020” w ramach poddziałania „Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich”.

Raporty z realizacji projektu przez poszczególne organizacje dostępne są poniżej:

Zrzeszenie Rybaków Morskich–Organizacja Producentów Władysławowo: 

Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków:

Grupa Kołobrzeska: Organizacja Rybaków Łodziowych – Producentów Rybnych:

Darłowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich: 

Stowarzyszenie Rybaków Łodziowych „Mierzeja”: