Zrównoważone rybołówstwo

Zrównoważone rybołówstwo

Kluczem do odbudowy i zachowania na stabilnym poziomie poławianych komercyjnie gatunków ryb i owoców morza jest skuteczne wdrożenie, zreformowanej w 2013 roku, Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej. Fundacja MARE bierze aktywny udział w monitorowaniu działań prowadzonych przez administrację w tym zakresie, zarówno na poziomie krajowym (poprzez zaangażowanie w prace Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Rybactwo i Morze), regionalnym (poprzez udział w pracach Bałtyckiej Rady Doradczej oraz grup roboczych HELCOM) jak i międzynarodowym (poprzez zaangażowanie w dyskusję oraz działania prowadzone na poziomie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego).

Skuteczne wdrażanie prawa to jednak nie wszystko. Ważna jest także świadomość społeczeństwa. Dlatego Fundacja MARE działa na rzecz zwiększenia świadomości społecznej w zakresie wpływu codziennych decyzji konsumenckich na stan zasobów. W Fundacji MARE wierzymy, że to popyt generuje podaż. Dlatego współpracujemy między innymi z Marine Stewardship Council (MSC Polska) i wspólnie edukujemy społeczeństwo w jaki sposób każdy z nas, poprzez świadome, ekologiczne wybory, może przyczynić się do odbudowy zasobów.

W 2019 roku Fundacja MARE będzie także koordynować proces oceny polskiego rybołówstwa w zakresie zgodności polskich łowisk dla śledzia, szproty i ryb płaskich z wymogami Standardów Oceny Łowiska Marine Stewardship Council (MSC).
Mamy nadzieję, że już w 2020 roku będziemy mogli cieszyć się pyszną certyfikowaną rybą prosto z polskiego wybrzeża!  

Fundacja MARE współpracuje także z instytucjami naukowymi i rybakami w celu wypracowania najlepszych metod ograniczających przyłów ptaków morskich w sieci rybackie. Wierzymy, że możliwe jest wypracowanie takich rozwiązań, które z jednej strony zagwarantują redukcję ilości przyławianych ptaków, z drugiej nie wpłyną negatywnie na efektywność połowową rybaków. Tylko takie rozwiązania mają szansę na zyskanie aprobaty rybaków.

Udostępnij na: