Film Mój Bałtyk, Twój Bałtyk!

 

BAŁTYK TO NASZE MORZE.  
Piękne, niezwykłe i bardzo zagrożone
!
BAŁTYK POTRZEBUJE TWOJEJ POMOCY.  

To ostatni moment aby zacząć działać i go ocalić
 dla nas, naszych dzieci i wnuków.

Przecież TO TWÓJ BAŁTYK! 

#mójbałtyk 
#twójbałtyk 
#fundacjaMARE 
#1procent

     

Bałtyk: morze problemów!

 

99,7% powierzchni Polski leży w zlewisku Morza Bałtyckiego. Oznacza to, że każdy z nas, często nie zdając sobie z tego sprawy, ma wpływ na stan Bałtyku. 
Nasze morze boryka się z wieloma problemami! 

Ocieplanie się wód związane ze zmianami klimatu, zanieczyszczenie substancjami odżywczymi, powiększające się obszary stref beztlenowych, narastająca ilość plastikowych odpadów i ponad trzy tysiące zidentyfikowanych wraków na dnie!

Tylko działanie nas wszystkich może zmienić fatalny stan ekologiczny Bałtyku. Musimy działać RAZEM i TERAZ  aby zachować Bałtyk dla nas, naszych dzieci i wnuków. 

 

Problemy Bałtyku

 Problem nr 1: Bałtyk jak zupa
Ogromny wpływ na ekosystem Morza Bałtyckiego ma ocieplenia się jego wód spowodowane zmianami klimatycznymi. W ciągu ostatniej dekady temperatura Bałtyku wzrastała trzykrotnie szybciej w porównaniu do średniego tempa wzrostu innych mórz i oceanów, a w czasie ubiegłorocznej fali letnich upałów odnotowano temperatury Bałtyku o niespotykanej do tej pory wysokości 27 stopni Celsjusza. Ocieplające się wody mają ogromne konsekwencje dla całego Bałtyku – zwiększa się poziom zakwaszenia wód, woda jest coraz bardziej odtleniona, zmieniają się trasy migracji ryb, okresy rozrodcze i tempo rozwoju organizmów, co bezpośrednio zaburza funkcjonowanie całego ekosystemu.

Problem nr 2: Morze plastiku
Globalnie każdego roku do mórz i oceanów trafia od 4,8 mln do 12,7 mln ton plastiku. Szacuje się, że ponad 60% odpadów morskich znajdujących się w Morzu Bałtyckim i jego plażach to różnego pochodzenia plastik. Polska należy do sześciu krajów UE o największym zapotrzebowaniu na jednorazowy plastik, a tym samym ma niewątpliwie ogromny wpływ na stopień zanieczyszczenia morza tym tworzywem. 

Rocznie w Polsce zużywanych jest 2,4 miliarda butelek plastikowych, 8,4 miliona jednorazowych kubków na kawę, 1,2 miliarda słomek, 130 milionów opakowań na wynos i 45 miliardów papierosów. Plastik zatruwa wodę, zmienia nieodwracalnie ekosystem morski, jest niebezpieczny dla ludzi i stanowi śmiertelne zagrożenie dla morskich zwierząt.

Problem nr 3: Tykające bomby czyli niebezpieczne wraki na dnie Bałtyku
Na dnie Bałtyku spoczywa 3 tysiące zidentyfikowanych wraków. 80 z nich zostało zaklasyfikowanych jako wraki potencjalnie niebezpieczne dla środowiska. Pozostałe nadal wymagają przeprowadzenia badań w celu oceny stopnia zagrożenia. 

Jednym ze zbadanych i potencjalnie najbardziej niebezpiecznych obiektów na polskich wodach jest wrak tankowca Franken z czasów II wojny światowej. W jego zbiornikach może znajdować się nadal nawet 1,5 mln litrów różnych paliw. Z powodu postępującej korozji wraku może dojść do niekontrolowanego wycieku paliwa, który spowodować może katastrofę ekologiczna w rejonie całej Zatoki Gdańskiej. 

Problem nr 4: Martwe strefy
Aż 18% powierzchni dna Bałtyku to tak zwane „martwe strefy” pozbawione tlenu, gdzie większość stworzeń morskich nie jest w stanie przetrwać. Bałtyk od dawna cierpi na niedobór tlenu, jednak najnowsze badania wykazały szczególnie drastyczny 10-krotny wzrost stref beztlenowych w przeciągu ostatni 115 lat. Głównymi przyczynami tego zjawiska są różnego typu zanieczyszczenia wprowadzane do morze przez człowieka. Każdego roku do Bałtyku dostaje się ok. 850 000 ton substancji odżywczych, które odpowiedzialne są za proces eutrofizacji (związki azotu i fosforu). Aż 2/3 z nich przedostaje się do morza na skutek działalności człowieka, głównie z rolnictwa, ścieków i przemysłu. Rozszerzanie się przybrzeżnych martwych stref będzie miało tragiczne konsekwencje dla samego morza, jak i dla mieszkańców przybrzeżnych miejscowości.

Przekaż 1% podatku Fundacji MARE
na ochronę bałtyku!

KRS: 0000594977

 

W MARE wierzymy, że nasze działania przyczynią się do uratowania Bałtyku i poprawy jego stanu ekologicznego. Nie dokonamy tego sami!  Twoja pomoc jest niezbędna.

Przecież chodzi o TWÓJ i NASZ BAŁTYK! 

1% podatku przekazany Fundacji MARE to możliwość realizacji kolejnych projektów i działań edukacyjnych, których celem jest ochrona Bałtyku. 

Fundacja MARE jest jedyną organizacją pozarządową w Polsce, której działania skupiają się wyłącznie na ochronie ekosystemów morskich, ze szczególnym naciskiem na ochronę ekosystemu naszego rodzimego Morza Bałtyckiego. 

Chronimy Bałtyk dla Ciebie.  

Prosimy, pomóż nam. Przekaż 1% podatku Fundacji MARE. 
KRS: 0000594977

PAMIĘTAJ, że automatycznie rozliczona deklaracja za rok 2018 bazuje na wyborze OPP z deklaracji za rok 2017. Zmiana organizacji do przekazania
1% wymaga samodzielnej modyfikacji deklaracji w usłudze "Twój e-PIT"!

 

Jak rozliczyć PIT w 2019 roku?

Jeżeli korzystasz z gotowej deklaracji podatkowej przygotowanej w tym roku przez Ministerstwo Finansów, PAMIĘTAJ, że w Twoim rozliczeniu (PIT 2018) uwzględniona została Organizacja Pożytku Publicznego (OPP)  wskazana w deklaracji za rok 2017. 

Jeśli chcesz przekazać 1% podatku innej OPP, wymagana jest modyfikacja deklaracji (PIT)
w usłudze "Twój e-PIT" lub samodzielne złożenie deklaracji podatkowej
np. poprzez e-Deklaracje. Pamiętaj o MARE! 

KRS: 0000594977

Ministerstwo Finansów od 15 lutego 2019 roku na portalu podatki.gov.pl uruchomiło
e-usługę  "Twój e-PIT", za pomocą której udostępnia podatnikom rozliczoną deklarację podatkową PIT-37 i PIT-38. 

"Twój e-PIT" zwalnia podatników z obowiązku samodzielnego składania deklaracji podatkowej, ale nie wyklucza możliwości samodzielnego rozliczenia.  Wypełnioną deklarację PIT-37 oraz PIT-38 podatnik będzie mógł zweryfikować i zatwierdzić na podatki.gov.pl lub wczytać ją, sprawdzić, zmodyfikować i wysłać do urzędu skarbowego.

!!!UWAGA!!! Automatycznie rozliczona deklaracja za rok 2018 bazuje na wyborze OPP z deklaracji za rok 2017. Zmiana organizacji do przekazania
1% wymaga samodzielnej modyfikacji deklaracji w usłudze "Twój e-PIT"!

                                                                                                                                              Zdjęcia: Krystian Bielatowicz

Mój Bałtyk, reżyseria: Edyta i Krystian Bielatowicz 
lokalizacja:
 Studio810, Warszawa 
Dziękujemy za wsparcie! 

Powiedz o nas swoim znajomym!
Udostępnij MÓJ BAŁTYK na swoich profilach społecznościowych.
Razem możemy więcej!

#mójbałtyk #twójbałtyk #fundacjaMARE
#ratujbałtyk #ngo #OPP #1procent