1% dla Bałtyku

     

Bałtyk: morze problemów!

Bałtyk to wyjątkowy ekosystem narażony na silną presję związaną z działalnością człowieka. Zmiany klimatu, eutrofizacja, zanieczyszczenia plastikiem, sieci widma, niedopałki papierosów, nadmierne połowy, wraki z paliwem, broń chemiczna - te i wiele innych problemów zagraża dziś Bałtykowi.

99,7% powierzchni Polski leży w zlewni Bałtyku, a mieszkańcy Polski stanowią aż 45% wszystkich mieszkańców zlewni. Oznacza to, że każdy z nas niezależnie od tego, czy mieszka w Gdańsku, w Warszawie, w Krakowie, czy we Wrocławiu, ma wpływ na stan naszego morza i może przyczynić się do jego ochrony.

Tylko działanie nas wszystkich może zmienić fatalny stan ekologiczny Bałtyku. Musimy działać RAZEM i TERAZ  aby zachować Bałtyk dla nas, naszych dzieci i wnuków.

Problemy Bałtyku

Zmiany klimatu
Zmiany klimatu mają niezwykle duży, już zauważalny i znacząco postępujący wpływ na ekosystem Morza Bałtyckiego. Ze względu na specyfikę Bałtyku, będącego morzem słonawym, półzamkniętym z ograniczoną wymianą wody, wpływ zmian klimatu został skoncentrowany i nastąpił szybciej niż w przypadku innych mórz i oceanów. Symulacje naukowców wskazują, że do 2100 roku temperatura wody w Bałtyku ociepli się o 2–4°C, przy jednoczesnym zmniejszeniu pokrywy lodowej o 50–80%. Opady na północy mogą wzrosnąć o ~30%, tym samym powodując zwiększony dopływ zanieczyszczeń z lądu oraz zmniejszając poziom zasolenia. Co więcej, spotęgowane zostanie uwalnianie fosforu z osadów dennych, przyczyniając się do dodatkowego wzmożenia zakwitu sinic, a produkcja fitoplanktonu może zostać zmniejszona. Rozrastanie się stref beztlenowych, zmiana temperatury wody oraz malejące zasolenie, będą miały znaczący wpływ na liczebność i rozmieszczenie stad ryb takich jak dorsz.

Eutrofizacja
Każdego roku do Bałtyku dostaje się ok. 850 000 ton substancji odżywczych, które odpowiedzialne są za proces eutrofizacji, czyli przeżyźnienia wód (związki azotu i fosforu). Aż 2/3 z nich przedostaje się do morza na skutek działalności człowieka, głównie z rolnictwa, ścieków i przemysłu. Duże ilości składników odżywczych w wodzie w znaczny stopni przyśpieszają i intensyfikują naturalny wzrost glonów. Martwe glony opadają na dno, gdzie w czasie ich rozkładu pochłaniany jest tlen.
Już teraz 18% powierzchni dna Bałtyku to tzw. „martwe strefy” pozbawione tlenu, gdzie większość stworzeń morskich nie jest w stanie przetrwać. Bałtyk od dawna cierpi na niedobór tlenu, jednak najnowsze badania wykazały, że utrata tlenu w bałtyckich wodach przybrzeżnych jest największa od 1500 lat. Głównymi przyczynami tego zjawiska są różnego typu zanieczyszczenia wprowadzane do morze przez człowieka. Rozszerzanie się przybrzeżnych martwych stref będzie miało tragiczne konsekwencje dla samego morza, jak i dla mieszkańców przybrzeżnych miejscowości.

Rybołówstwo
Zrównoważone połowy to takie, które w jak najmniejszym stopniu wpływają na ekosystem morski i nie zaburzają jego równowagi, pozostawiają stada ryb w dobrym stanie i liczebności oraz nie zagrażają innym zwierzętom morskim, takim jak ptaki czy ssaki.
Niestety niewłaściwe zarządzanie rybołówstwem powoduje, że w wielu miejscach na świecie połowy prowadzone są w sposób niezrównoważony – przyznawane kwoty połowowe często przekraczają doradztwo naukowe i ryby są przeławiane, stosowane są niewłaściwe narzędzia połowowe, następuje niekontrolowany przyłów niechcianych gatunków oraz ssaków i ptaków. W skali globalnej aż 30% światowych zasobów ryb jest przełowionych, a ok. 60% jest poławianych na najwyższym możliwym poziomie.

Plastik
Szacuje się, że ponad 60% odpadów morskich znajdujących się w Morzu Bałtyckim i jego plażach to różnego pochodzenia plastik. Polska należy do sześciu krajów UE o największym zapotrzebowaniu na jednorazowy plastik, a tym samym ma niewątpliwie ogromny wpływ na stopień zanieczyszczenia morza tym tworzywem. Plastik nie ulega rozkładowi a jedynie rozdrobnieniu do coraz to mniejszych cząsteczek, tzw. mikroplastiku (cząstki poniżej 5 mm), który pozostaje na zawsze w ekosystemie. Ze względu na swój niewielki rozmiar mikroplastik jest z łatwością spożywany przez organizmy żyjące i tak znajduje swoją drogą do łańcucha pokarmowego. W ostatnim czasie cząstki mikroplastiku zostały znalezione także w powietrzu, wodzie pitnej i produktach spożywczych takich jak sól lub miód. Ich wpływ na ludzkie zdrowie nie jest jeszcze znany.

Sieci widma
Sieci widma to potoczna nazwa zalegających w morzu narzędzi połowowych takich jak sieci rybackie, liny czy pułapki, które zostały zerwane w czasie połowów, wyrzucone za burtę w czasie sztormu lub w inny niekontrolowany sposób znalazły swoją drogę na dno morza. Zjawisko zalegania w morzach i oceanach sieci widm jest równie stare jak samo rybołówstwo. Problem ten w kontekście środowiskowym stał się szczególnie istotny od połowy lat 60. XX wieku, kiedy zaczęto używać narzędzi połowowych zbudowanych z włókien syntetycznych. Takie narzędzia pozostawione w morzu mogą w niezmienionej formie przetrwać dziesiątki, a nawet setki lat oddziałując negatywnie na ekosystem.
Sieci widma to nie tylko odpad morski, ale także pułapka dla żyjących w morzach stworzeń. Po zatonięciu sieci nadal kontynuują połowy. Ich wydajność wynosi do 20% ich roboczej wydajności połowowej w okresie pierwszych 3 miesięcy od zgubienia, do około 6% po 27 miesiącach. Te dodatkowe, niekontrolowane połowy mają negatywny wpływ na stabilność stad ryb i owoców morza.

Niedopałki papierosów
Niedopałki papierosów, potocznie nazywane petami, stanowią ponad 50% jednorazowych plastikowych śmieci znajdowanych na bałtyckich plażach. Palacze często nie zdają sobie sprawy, że filtry papierosów wykonane są z octanu celulozy, a więc plastiku, który może rozkładać się nawet 10 lat. Badania wykazały, że niedopałki papierosów zawierają wiele toksycznych substancji chemicznych, w tym arsen, nikotynę, różne metale ciężkie oraz klasę związków chemicznych zwanych wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi, które są uwalniane do środowiska z porzuconych petów. Filtry papierosów nie ulegają biodegradacji, a jedynie fotodegradacji, co oznacza, że ulegają rozpadowi na małe kawałeczki w obecności promieniowania UV. Kawałki te pozostają w środowisku gdzie zostają wchłaniane i zjadane przez organizmy żyjące.
Średnia roczna konsumpcja papierosów w Polsce to aż 45 miliardów! Szacuje się, że ok. 60% z nich jest bezmyślnie wyrzucana na ziemię i docelowo spłukiwana przez deszcz wędruje do morza, stanowiąc gigantyczne zagrożenie dla ekosystemu morskiego i żyjących w nich stworzeń.

Wraki z paliwem
Szacuje się, że w rejonie Bałtyku leży od 8 do 10 tysięcy wraków. Wiele z nich nie zostało jeszcze zidentyfikowanych i zlokalizowanych, a minimum 100 to tzw. wraki niebezpieczne o wysokim priorytecie, w których mogą znajdować się znaczne ilości paliwa i innych substancji niebezpiecznych. To sprawia, że są one ogromnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Zaliczają się do nich między innymi wraki Stuttgart i Franken, zalegające na polskich wodach Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej. A to jedynie czubek góry lodowej problemu!

Broń chemiczna
W trakcie oraz po zakończeniu II wojny światowej na Skagerraku i Bałtyku południowym zatopionych zostało 360-385 tys. ton niemieckiej amunicji, z czego ponad 40 tys. ton stanowiła broń chemiczna – głównie iperyt (czyli gaz musztardowy). Dane dotyczące liczby oraz lokalizacji zrzutów, a także ich potencjalnego wpływu na środowisko, zaczęto gromadzić dopiero po podpisaniu konwencji helsińskiej o ochronie środowiska morskiego Morza Bałtyckiego w 1974 roku.
Na tę chwilę nie jest znany dokładny wpływ zatopionych środków chemicznych na stan ekosystemu Bałtyku i prowadzone są w tym zakresie liczne projekty badawcze. W Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego szacuje się, że uwolnienie zaledwie jednej szóstej środków z zalegających zbiorników mogłoby całkowicie zniszczyć życie w Bałtyku na ok. 100 lat.

Przekaż 1% podatku
Fundacji MARE na ochronę bałtyku!

KRS: 0000594977

W MARE wierzymy, że nasze działania przyczynią się do uratowania Bałtyku i poprawy jego stanu ekologicznego. Nie dokonamy tego sami!  Twoja pomoc jest niezbędna.

Przecież chodzi o TWÓJ i NASZ BAŁTYK! 

1% podatku przekazany Fundacji MARE to możliwość realizacji kolejnych projektów i działań edukacyjnych, których celem jest ochrona Bałtyku. 

Fundacja MARE jest jedyną organizacją pozarządową w Polsce, której działania skupiają się wyłącznie na ochronie ekosystemów morskich, ze szczególnym naciskiem na ochronę ekosystemu naszego rodzimego Morza Bałtyckiego. 

Chronimy Bałtyk dla Ciebie.  

Prosimy, pomóż nam. Przekaż 1% podatku Fundacji MARE. 
KRS: 0000594977

PAMIĘTAJ, że automatycznie rozliczona deklaracja za rok 2019 bazuje na wyborze OPP z deklaracji za rok 2018. Zmiana organizacji do przekazania
1% wymaga samodzielnej modyfikacji deklaracji w usłudze "Twój e-PIT"!

!!! UWAGA !!!! ZMIANY ZWIĄZANE Z KORONAWIRUSEM (COVID-19)

  • Standardowo termin na złożenie rocznego zeznania PIT upływa 30 kwietnia.
  • W tym roku deklaracje można jednak składać do końca maja.
  • PAMIĘTAJCIE JEDNAK, że przedłużenie terminu rozliczeń podatkowych w 2020 r. do 30 maja nie zmienia zasad rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Z dniem 30 kwietnia usługa Twój e-PIT rozliczy PIT-37 i PIT-38 oraz część PIT-36 podatników, którzy nie rozliczyli się wcześniej samodzielnie lub nie odrzucili przygotowanego zeznania podatkowego.


    W PRZYPADKU, PRZESŁANIA DEKLARACJI PO 30.04 2020 ROKU WIĄŻE SIĘ TAKŻE Z BRAKIEM MOŻLIWOŚCI PRZEKAZANIA 1% PODATKU NA WYBRANĄ ORGANIZACJĘ POŻYTKU PUBLICZNEGO
    .

 

Jak rozliczyć PIT w 2020 roku?

Jeżeli korzystasz z gotowej deklaracji podatkowej przygotowanej przez Ministerstwo Finansów, PAMIĘTAJ, że w Twoim rozliczeniu (PIT 2019) uwzględniona została Organizacja Pożytku Publicznego (OPP)  wskazana w deklaracji za rok 2018. 

Jeśli chcesz przekazać 1% podatku innej OPP, wymagana jest modyfikacja deklaracji (PIT)
w usłudze "Twój e-PIT" lub samodzielne złożenie deklaracji podatkowej
np. poprzez e-Deklaracje. Pamiętaj o MARE! 

KRS: 0000594977

Ministerstwo Finansów od 15 lutego 2020 roku na portalu podatki.gov.pl uruchomiło
e-usługę  "Twój e-PIT", za pomocą której udostępnia podatnikom rozliczoną deklarację podatkową PIT-37 i PIT-38. 

Logowanie do aplikacji: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

"Twój e-PIT" zwalnia podatników z obowiązku samodzielnego składania deklaracji podatkowej, ale nie wyklucza możliwości samodzielnego rozliczenia.  Wypełnioną deklarację PIT-37 oraz PIT-38 podatnik będzie mógł zweryfikować i zatwierdzić na podatki.gov.pl lub wczytać ją, sprawdzić, zmodyfikować i wysłać do urzędu skarbowego.

!!!UWAGA!!! Automatycznie rozliczona deklaracja za rok 2020 bazuje na wyborze OPP z deklaracji za rok 2019. Zmiana organizacji do przekazania
1% wymaga samodzielnej modyfikacji deklaracji w usłudze "Twój e-PIT"!

Tutaj pełna instrukcja jak przekazać 1% podatku w rozliczeniu e-PIT: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/jak-przekazac-1-podatku-w-usludze-twoj-e-pit/

!!! UWAGA !!!! ZMIANY ZWIĄZANE Z KORONAWIRUSEM (COVID-19)

Choć termin składania deklaracji został wydłużony do 30 maja, w przypadku przesłania deklaracji po 30.04 2020 wiąże się to z brakiem możliwości przekazania 1% PODATKU NA WYBRANĄ ORGANIZACJĘ POŻYTKU PUBLICZNEGO.

                                                                                                                                            

W spocie wystąpili: Mateusz Zielonka, Kasia Procajło, Tadeusz Bolda, Olga Sarna
Reżyseria, zdjęcia, produkcja: Bartosz Czachorowski
Asystent produkcji: Paweł Rybicki
Postprodukcja dźwięku: Michał Truong Dźwięk Owiec
Specjalne podziękowania dla Chałupy 6 za gościnę i nieustające wsparcie!

Dziękujemy za wsparcie!