Konferencja BALTWRECK: Preventing massive marine waters chemical pollution from the leaking wrecks and munition/weapon dumps in the South Baltic

Konferencja BALTWRECK: Preventing massive marine waters chemical pollution from the leaking wrecks and munition/weapon dumps in the South Baltic

Konferencja „BALTWRECK: Preventing massive marine waters chemical pollution from the leaking wrecks and munition/weapon dumps in the South Baltic”, zorganizowana przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN w partnerstwie z Uniwersytetem Kłajpedzkim i Fundacją MARE była kolejnym krokiem ku zainicjowaniu oczyszczenia Bałtyku z zalegających na jego dnie pozostałości po I i II wojnie światowej. To dla nas niezwykle ważne, że tematy związane z niebezpieczeństwem stwarzanym przez zalegające na wrakach paliwo oraz zatopioną broń chemiczną i konwencjonalną cieszą się w ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem - zarówno ze strony naukowców, jak i branży technologicznej.

Konferencja została podzielona na trzy bloki tematyczne. Pierwszy z nich dotyczył metod lokalizowania i identyfikacji potencjalnie niebezpiecznych obiektów na dnie morza. Swoje prelekcje wygłosili Benedykt Hac, Miłosz Grabowski z Instytutu Oceanologii PAN, Olga Sarna, prezeska Fundacji MARE oraz Nerijus Blazauskas z Uniwersytetu Kłajpedzkiego.

Drugi blok adresował kwestie związane z rozprzestrzenieniem się substancji niebezpiecznych po ich wycieku oraz ich toksycznego wpływu na środowisko. Tutaj mogliśmy wysłuchać niezwykle ciekawych prezentacji Roberty Valskienè (Lithuanian Nature Research Centre), Edmunda Mesera (Institute of Toxicology and Pharmacology for Natural Sciences) i Aarona Becka (GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel).

Tematem trzeciej części konferencji był natomiast przegląd dostępnych technologii usuwania zanieczyszczeń, tj. zalegającego na wrakach paliwa oraz broni chemicznej. Przedstawione zostały rozwiązania proponowane przez IMP polegające na zastosowaniu bakterii do rozkładu zanieczyszczeń paliwowych. Benedykt Hac zaprezentował także propozycje technologii wydobycia i utylizacji broni chemicznej. Na koniec Fredrik Lindgren z Szwedzkiej Agencji Gospodarki Morskiej i Wodnej omówił praktyczne zastosowanie dostępnych technologii na podstawie rozwiązań już wdrażanych i stosowanych w Szwecji. 

Prezentacje wygłoszone w czasie spotkania w najbliższych dniach będą dostępne do pobrania na stronie projektu BALTWRECK. Polecamy uwadze! 

Wydarzenie to było dla nas przede wszystkim okazją na poszerzenie wiedzy i rozmowy z ekspertami. Szczególnie inspirujące były dla nas przykłady rozwiązań wdrażanych i rozwijanych w Szwecji, pokazujące jak istotne i efektywne są działania prewencyjne mające na celu usuwanie paliwa z wraków zanim dojdzie do niekontrolowanego wycieku. Wgląd w imponujący rozwój technologiczny branży morskiej pozwala nam wierzyć, że oczyszczenie dna Bałtyku z substancji niebezpiecznych jest, choć wciąż ogromnym, to jednak możliwym do realizacji wyzwaniem. Konferencja ta dała nam także możliwość przedstawienia problemu z perspektywy społecznej. Jako że temat niebezpiecznych wraków jest jednym z priorytetowych działań Fundacji MARE, mamy okazję na co dzień obserwować, jak duże obawy, ale także społeczne zaangażowanie, wzbudza ona wśród mieszkańców Polski i innych krajów nadbałtyckich.

Kompleksowe ekspertyzy naukowe oraz rozwijanie technologii to kluczowe punkty wyjścia do dyskusji z prawodawcami, dla których zaadresowanie problemu substancji niebezpiecznych zalegających na dnie Bałtyku powinno być obecnie jednym z priorytetowych działań. Mamy nadzieję, że praktyki prewencyjne na wzór działań podejmowanych w innych krajach nadbałtyckich, chroniące nie tylko środowisko, ale także zdrowie ludzi i gospodarkę nadmorską zostaną wkrótce zainicjowane także w Polsce.

Fot. Michał Czermiński, Sławomir Paćko 

 
Udostępnij na: