Czysty Bałtyk 2: zakończenie projektu Darłowskiej Grupy Producentów Ryb i Armatorów Rybackich

Czysty Bałtyk 2: zakończenie projektu Darłowskiej Grupy Producentów Ryb i Armatorów Rybackich

Odpady morskie (ang. marine litter, marine debris) to wszelkiego rodzaju trwałe, wytworzone lub przetworzone materiały stałe, które zostały wykonane lub wykorzystane przez ludzi i celowo lub nieumyślnie wyrzucone do środowiska morskiego lub przybrzeżnego. Odpady morskie obejmują także materiały, które zostały przetransportowane do środowiska morskiego z lądu – np. poprzez systemy rzeczne, systemy kanalizacyjne lub prądy powietrzne. W skład odpadów morskich wchodzą: tworzywa sztuczne, drewno, metale, szkła, gumy, narzędzia połowowe, odzież, papier itp.

Zerwane na wrakach i innych zaczepach, bądź zagubione podczas sztormów syntetyczne sieci rybackie przez wiele lat zachowują swoją zdolność do niekontrolowanych połowów i stają się śmiertelnymi pułapkami dla bałtyckie zwierzęta, takie jak ryby, foki, morświny czy nurkujące ptaki. Takie dodatkowe, niekontrolowane połowy mają negatywny wpływ na stabilność stad ryb i owoców morza. Największe zagrożenie dla zasobów morskich stanowią zerwane podczas sztormów sieci stawne (takie jak nety, czy mance) i dryfujące pławnice. Sieci te, zaliczane do usidlających narzędzi połowowych, wykonane są z cienkich przędz rybackich lub żyłek stylonowych dodatkowo barwionych w celu zmniejszenia ich widoczności w wodzie.

Zagubione sieci tego typu zagrażają stabilności stad cennych gatunków ryb, takich jak dorsze, ryby łososiowate (łososie i trocie) oraz flądrowate (stornie, gładzice i turboty). Ponadto, w oczka porzuconych bądź pozostawionych sieci mogą zaplątywać się nurkujące ptaki oraz ssaki morskie, które giną pozbawione możliwości oddychania.

Czysty Bałtyk 2 to kolejna edycja projektu oczyszczenia Bałtyku z odpadów morskich mająca na celu także zwiększenie świadomość społeczeństwa oraz użytkowników morza na temat porzuconych sieci rybackich i ich wpływu na środowisko. Projekt realizowany przez Darłowską Grupą Producentów Ryb i Amatorów Łodzi Rybackich Sp. z o.o. W akcji „Czysty Bałtyk 2” wzięły udział 73 jednostki rybackie z portów Darłowo, Świnoujście, Ustka, Władysławowo oraz z baz rybackich Jarosławiec i Dąbki. W ramach projektu wyłowionych zostało ponad 10 ton odpadów morskich. Celem projektu było oczyszczenia Bałtyku z odpadów morskich oraz zwiększenie świadomość społeczeństwa oraz użytkowników morza na temat porzuconych sieci rybackich i ich wpływu na środowisko.

Udostępnij na: