Czysty Zalew: zakończenie projektu Stowarzyszenia Szczecińskiej Grupy Producentów Ryb

Czysty Zalew: zakończenie projektu Stowarzyszenia Szczecińskiej Grupy Producentów Ryb

 Z każdym dniem coraz bardziej widoczny i oczywisty staje się fakt, że nasze plastikowe nawyki zagrażają planecie i dzikiej przyrodzie. Problem zanieczyszczenia środowiska naturalnego tworzywami sztucznymi jest szczególnie widoczny w morzach i oceanach, stanowiących ponad 70% powierzchni naszej planety. 12 milionów ton plastiku trafia co roku do mórz i oceanów na całym świecie. Oznacza to, że do oceanów co minutę dostaje się ilość śmieci odpowiadająca pojemności jednej śmieciarki.

Wiąże się to z licznymi konsekwencjami dla dobrostanu ekosystemów morskich. Istnieje jeden rodzaj plastikowych zanieczyszczeń, który jest szczególnie niebezpieczny dla fauny morskiej,. Są to porzucone, zagubione lub odrzucone narzędzia połowowe, czyli tak zwane „sieci widma”.

 Zakończony w czerwcu 2020 roku projekt „Czysty Zalew” („Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz system rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej, polegającej na zbieraniu utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich”) zrealizowany przez Stowarzyszenie Szczecińska Grupa Producentów Ryb jest przykładem działania mającego na celu ograniczenie negatywnych skutków działalności połowowej na ekosystem morza Bałtyckiego

 Projekt realizowany był na obszarze Zalewu Szczecińskiego i Jeziora Dąbie. W projekcie uczestniczyły 54 jednostki rybackie z portów Trzebież, Nowe Warpno i Szczecin. Każdy z uczestników projektu przeprowadził 15 ośmio-godzinnych akcji zbierania odpadów. Celem projektu było oczyszczenia Zalewów z odpadów morskich oraz zwiększenie świadomość społeczeństwa oraz użytkowników morza na temat porzuconych sieci rybackich i ich wpływu na środowisko.

W efekcie projektu Szczecińska Grupa Producentów Ryb wyłowiła z obszaru Zalewu Szczecińskiego oraz Jeziora Dąbie łącznie ponad 8 ton odpadów morskich. Akcje poszukiwawcze były prowadzone w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2020 roku. Wśród wyławianych odpadów przeważał sprzęt rybacki w tym: sieci netowe i żaki (zbudowane z polipropylenu), linki ołowiane, stylon, linki, kotwice, okazjonalnie opony oraz plastikowe butelki.

W ramach projektu w poszczególnych portach wyłowiono następujące ilości odpadów morskich:
port Trzebież: 3370 kg odpadów zmieszanych, 580 kg opon
port Nowe Warpno: 1590 kg odpadów zmieszanych, 180 kg opon
port Szczecin Dąbie: 2650 kg odpadów zmieszanych

Zdjęcia: © Stowarzyszenie Szczecińska Grupa Producentów Ryb 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Udostępnij na: