Oczyszczanie Bałtyku: zakończenie projektu Krajowej Izby Producentów Ryb z Ustki

Oczyszczanie Bałtyku: zakończenie projektu Krajowej Izby Producentów Ryb z Ustki

Rybołówstwo od zawsze wiązało się z utratą narzędzi połowowych. Rybacy przypadkowo tracą sieci podczas połowów, na skutek zerwania o podwodne zaczepy, wypadnięcia za burtę w czasie sztormu lub innych zdarzeń losowych. Skala problemu zwiększyła się wraz z wprowadzeniem do produkcji narzędzi połowowych syntetycznych materiałów nieulegających rozkładowi. Pojawiła się konieczność wdrażanie regulacji prawnych, mających na celu zapobieganie utracie sieci rybackich i jednocześnie zmniejszanie oddziaływania zalegających w morzu sieci.

Zalegające w morzu narzędzia połowowe (ang. derelict fishing gears) zaliczają się do odpadów morskich z tworzyw sztucznych. Zgodnie z Planem Działań w zakresie Odpadów Morskich przyjętym przez HELCOM zalegające sieci rybackie (potocznie nazywane „sieciami widmo”) to „pojęcie odnoszące się zarówno do komercyjnych jak i rekreacyjnych narzędzi połowowych, które zostały porzucone, zagubione lub w inny sposób wprowadzone do środowiska morskiego na skutek czego negatywnie na nie oddziałują, np. poprzez niezamierzone połowy ryb, akumulowanie na obszarach wrażliwych siedlisk czy degradację do frakcji mikroplastików mogących dostawać się bezpośrednio do łańcucha pokarmowego”.

W ramach działań prośrodowiskowych ujętych w programie operacyjnym "Rybactwo i Morze" Krajowa Izba Producentów Ryb przeprowadziła projekt pt. "Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej, polegającej na zbieraniu utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich" o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014w w ramach priorytetu 1.

W projekcie udział wzieły 73 jednostki rybackie z portów Władysławowo, Puck, Hel, Jastarnia, Łeba, Ustka, Darłowo, Świnoujście. W ramach projektu wyłowiono ponad 25 ton odpadów morskich.

Celem projektu było oczyszczenie Bałtyku z odpadów morskich oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa i innych użytkowników morza na temat problemu zalegających narzędzi połowwych i innych odpadów.

Udostępnij na: