16-ego września SPRZĄTAMY BAŁTYK - pod wodą i na lądzie!

16-ego września SPRZĄTAMY BAŁTYK
- pod wodą i na lądzie!

Fundacja MARE już czwarty rok z rzędu zaprasza do udziału w akcji Sprzątania Bałtyku w ramach obchodów Światowego Dnia Sprzątania (World Cleanup Day).
W tym roku działamy w sobotę 16 września w trzech lokalizacjach: na lądzie - w Gdańsku i w Sopocie oraz pod wodą w Gdyni, gdzie oczyścimy basen portowy Mariny Gdynia. Celem akcji jest nie tylko sprzątnięcie naszego kawałka planety, ale także ożywienie na nowo naszej relacji z wodą i promowanie głębokiego szacunku dla tego bezcennego i życiodajnego zasobu.

W świecie, w którym wyzwania środowiskowe stale się nasilają, konieczne jest, abyśmy nie tylko zajęli się konsekwencjami naszych działań wynikających z ciągłego pędu za rozwojem, konsumpcjonizmu i nadmiernego wykorzystywania zasobów, ale także pielęgnowali głębszą więź z otaczającym nas światem przyrody. Akcja Sprzątamy Bałtyk jest świadectwem naszego zaangażowania w ochronę środowiska i naszej wiary w siłę społeczności przekraczającej granice między naturą a ludzkością.

W tym roku w ramach World Cleanup Day – czyli największej eko inicjatywy na świecie podczas której 70 milionów ludzi wychodzi posprzątać swój kawałek planety – będziemy sprzątać plaże Sopotu i Gdańska, a także basen portowy Mariny Gdynia. Wody mariny nie były sprzątane od blisko 10 lat. To nie tylko szansa na oczyszczenie tej części Bałtyku, ale także na znalezienie podwodnych skarbów. Zapraszamy wszystkich nurków, którym los Bałtyku nie jest obojętny do wspólnego podwodnego sprzątania. Koordynatorem akcji podwodnej jest Centrum Nurkowe Tryton (na akcje nurkową obowiązują zapisy). Start akcji we wszystkich lokalizacjach o 10:00 w sobotę 16 września. Na zakończenie w Gdańsku Brzeźnie koło molo odbędzie się także wyjątkowy oraz darmowy koncert Piano w Naturze z dedykacją dla naszego morza.
Na pianinie zagra Tomasz Szwelnik w akompaniamencie Aurelii Kurczyńskiej na dzwonach rurowych oraz misach kryształowych. Wszystkie szczegóły nt. wydarzenia dostępne na facebooku.

Od lat 70. tempo produkcji tworzyw sztucznych rośnie szybciej niż w przypadku jakiegokolwiek innego materiału. Jeśli historyczne tendencje wzrostowe będą się utrzymywać, przewiduje się, że światowa produkcja pierwotnych tworzyw sztucznych osiągnie do 2050 roku aż 1 100 mln ton. Około 98 proc. jednorazowych produktów z plastiku wytwarza się z paliw kopalnych. Prognozuje się, że poziom emisji gazów cieplarnianych związanych z produkcją, użytkowaniem i utylizacją konwencjonalnych tworzyw sztucznych na bazie paliw kopalnych wzrośnie do 2040 r. do 19 proc. światowego budżetu na emisję dwutlenku węgla. Pokazuje to zatem, że problem plastiku to nie tylko problem zanieczyszczenia środowiska i przenikania mikroplastiku do wszystkich zakamarków planety i nas samych, ale to także ogromny kontrybutor do nasilającego się kryzysu klimatycznego.

Z siedmiu miliardów ton odpadów z tworzyw sztucznych wytworzonych dotychczas na świecie mniej niż 10 proc. zostało poddanych recyklingowi. Miliony ton trafiają do środowiska lub są transportowane tysiące kilometrów do miejsc docelowych, gdzie są najczęściej spalane lub składowane. Rzeki przenoszą odpady z głębi lądu do morza, co czyni je głównymi czynnikami przyczyniającymi się do zanieczyszczenia mórz i oceanów. Szacuje się, że pomimo nieustannych wysiłków mających na celu oczyszczanie oceanów i ograniczenie ilości odpadów, w wodach znajduje się obecnie od 75 do 199 milionów ton plastiku. Jeśli nie zmienimy sposobu, w jaki produkujemy, wykorzystujemy i utylizujemy tworzywa sztuczne, ilość plastikowych odpadów przedostających się do ekosystemów wodnych może się niemal potroić z 9–14 mln ton rocznie w 2016 r. do przewidywanych 23–37 mln ton rocznie do 2040 r.

Jesteśmy świadkami i inicjatorami wielu pozytywnych działań, aby uporać się z tym problemem. Jednakże prawda jest taka, że wszyscy musimy zrobić więcej - zakręcić zawór zanieczyszczeń ograniczając problem u źródła, ale także zmienić nasze podejście do otaczającego nas świata i sposobu, w który żyjemy i go eksploatujemy.

Choć zmiana musi zadziać się systemowo jest wiele rzeczy, które każdy z nas może zrobić jako jednostka. Sprzątając plaże oraz bałtyckie wody chcemy zachęcić uczestników do wyjścia ze schematu antropocentrycznego myślenia i uznania wszystkich form życia, w tym mórz i żyjących w nim stworzeń, jako czujących istot zasługujące na nasz szacunek. Takie podejście, głęboko zakorzenione w filozofii życia rdzennych kultur z całego świata, uczy nas żyć w harmonii z przyrodą, gdzie naszym obowiązkiem nie jest jej zniewolenie a ochrona i zachowanie w naturalnej formie. Jeżeli kochasz Bałtyk tak samo jak my - dołącz do nas i stań się ochroniarzem morza!

Partnerami akcji są Gdyńskie Centrum Sportu, Gdański Ośrodek Sportu, Miasto Sopot, Centrum Nurkowe Tryton oraz organizacja Planet Heroes. Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu akcji. 

Formularze rejestracyjny dla nurków.

Regulamin akcji.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O FUNDACJI MARE:

Fundacja MARE powstała w 2016 roku i jest jedyną organizacją pożytku publicznego w Polsce, której działania skupiają się wyłącznie na ochronie ekosystemów morskich, ze szczególnym naciskiem na ochronę Morza Bałtyckiego. Misją MARE jest ochrona ekosystemów morskich, poprzez dążenie do zmian społecznych i politycznych. Dążymy do przyszłości, w której społeczeństwo będzie posiadać wrażliwość i świadomość ekologiczną oraz żyć w harmonii z morzami i oceanami. Do przyszłość, w której morza i oceany tętnią życiem i nie są nieustannie narażane na negatywne skutki działalności człowieka. Główne obszary działań MARE to temat odpadów morskich (plastik i sieci widmo), niebezpieczne wraki oraz zrównoważone rybołówstwo.

Udostępnij na: