materiały do pobrania (2021)

 

On January 28, 2021, the International Conference: Dangerous Wrecks Vol. 2 was organized online by the MARE Foundation.

The aim of the conference was to present the methodology entitled
"GENERAL METHODOLOGY of Oil Removal Operations on Baltic Shipwrecks" published by the MARE Foundation in January 2021. The document is a proposal of a ready-made wreck management program for Poland. During the conference, a group of international experts also presented a number of wreck management programs implemented in various regions of the world, including United Kingdom, Australia and Finland.

The conference speakers included:
Dr Benedykt Hac, Matt Skelhorn (UK Ministry of Defense), Stuart Leather (Waves Group Ltd.), Dr Matt Carter (Major Projects Foundation), Michał Latacz (NOA MARINE), Jorma Rytkönen (Finnish Environment Institute SYKE).

The conference materials are available for download below.

W dniu 28 stycznia 2021 odbyła się Międzynarodowa Konferencja: Niebezpieczne Wraki Vol. 2 zorganizowana przez Fundację MARE.

Celem konferencji było zaprezentowanie wydanej w styczniu 2021 przez Fundację MARE metodyki pt. "Ogólna Metodologia Oczyszczania Bałtyckich Wraków z Paliwa", będącej propozycją gotowego programu zarządzania wrakami dla Polski, a także przedstawienie programów zarządzania wrakami wdrażanych w różnych rejonach świata - w tym w Wielkiej Brytanii, Australii i Finlandii.W trakcie konferencji wysątpili:
dr Benedykt Hac, Matt Skelhorn (UK Ministry of Defence), Stuart Leather (Waves Group Ltd.), dr Matt Carter (Major Projects Foundation), Michał Latacz (NOA MARINE), Jorma Rytkönen (Finnish Environment Institute SYKE).

Materiały z konferencji są dostępne do pobrania poniżej.

Presentations from the International Conference: Dangerous Wrecks Vol. 2
(ONLINE EVENT - January 28th, 2021):